Az Európai Parlament és Tanács 1304/2013/EU rendelete alapján  az ESZA forrásból támogatott projektekre vonatkozó adatgyűjtési kötelezettség kapcsán az adatgyűjtési kötelezettség a program azon résztvevőire vonatkozóan áll fenn, akiknek közvetlenül kedvez a beavatkozás, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára egyedi kiadások különíthetők el. Ezen feltételek egyszerre történő teljesülése szükséges. Amennyiben a kiadások az egyes bevont vagy résztvevő személyek számára egyedileg elkülönítetten nem mutathatóak ki, úgy az adatgyűjtési kötelezettség nem áll fenn.

Fő jellemzője, hogy a programba való bekapcsolódás valamilyen írásos dokumentum alapján történik, pl. együttműködési megállapodás, felnőttképzési szerződés, munkaszerződés, támogatás vagy szolgáltatás igénybevételére kötött megállapodás, egyéni fejlesztési terv.

Nem tartoznak az ESZA adatszolgáltatás körébe jellemzően: nyilvános szabadtéri nagyrendezvények, sportprogramok, társadalmi ünnepek, vallási események, ismeretterjesztő programok, érzékenyítő-szemléletformáló programok, szabadegyetemi előadások, kirándulások, egészségügyi szűrőprogramok, kulturális programok, amatőr művészeti csoport tevékenységében való részvétel stb.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatgyűjtés kikerült a Közreműködő Szervezet hatásköréből (az ESZA adatrögzítési jogosultság igénylése is), így a továbbiakban annak feladatkörét a Miniszterelnökség látja el teljeskörűen. Az ESZA kérdőívekkel kapcsolatos segédletek feltöltésre kerültek a https://www.palyazat.gov.hu/vltozsok-az-esza-rsztvevi-adatgyjtshez-hasznlt-dokumentumokban oldalra. A dokumentumokat az Általános útmutató a felhívásokhoz-Szerződés minták-ÁSZF-kifogás sablon oldalon található Esza adatgyűjtés mappából töltheti le. További kérdés/kérdések felmerülése esetén kérjük, szíveskedjen azt/azokat az esza-rogzites@me.gov.hu e-mail címre továbbítani.