A Békési Civil Szervezetek Egyesülete a pályázati felhívásban foglaltak szerint tájékoztatja a HACS-ot és Munkaszervezetét a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02152 azonosító számú, „Békés a cselekvő közösségek városa” című projekt keretében megvalósításra kerülő „Közösségi cselekvés és tervezése a békési Mikulás Műhely megvalósítása érdekében – Értékelés”  című programjáról.