Tisztelt HACS Munkaszervezet !

Kedves Ipartestületi tag, és Klubtag!
Kedves Vállalkozó!

Mint arról korábban örömmel értesítettünk, a TOP-7.1.1-16-HESZA- 2020-01355 pályázatunk
A Békési Ipartestület közösségének gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos programjai az
Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő
támogatásban részült.
Az előkészítés után a korábbi klubestjeinkhez kapcsolódóan, azt megelőzően kerül sor a
pályázatban támogatott programok megvalósítására, amelyre tisztelettel küldjük a

MEGHÍVÓ-t

A projektindító rendezvény időpontja:

2021. október 18 hétfő 17 óra
Érkezés, regisztráció 16,30-tól
Helye: Békési Ipartestület 5630 Békés, Kossuth u. 17.

Program:
17.00 Németh László IPOSZ elnök köszöntőjeMeghívó nyitórendezvényre
17.10 Kálmán Tibor polgármester köszöntője
17.20 HACS vezető a CLLD pályázatok célkitűzéseiről
17,30 Juhos János Békési Ipartestület elnöke a pályázatban megvalósuló programok
ismertetése

17.40 Néveri Magdolna …. a vállalkozásvezetőket feltöltő tréning bemutatása
18.40 Békés és környéke sikeres vállalkozóinak bemutatása
19.10 Szünet
19.15 Klubest, a tapasztalatok megosztása kötetlen beszélgetés formájában. Az
ipartestület korábbi hagyományai szerinti vacsora a házigazdák meghívása
alapján.

A program tréninggel, tanácsadással foglalkozó része vállalkozásfejlesztési célokat szolgál, és
minden érdeklődő számára nyitott.
Tisztelettel várunk minden érdeklődő vállalkozót!

Békés, 2021-10-10
Juhos János elnök

Meghívó nyitórendezvényre