Helyi támogatási kérelem címe : A könyvtár közösségi tereinek fejlesztése

Kedvezményezett teljes neve : Békés Városi Püski Sándor Könyvtár

Kedvezményezett címe : 5630 Békés, Széchenyi tér 4.

Kedvezményezett email címe : bekesikonyvtar@bekesikonyvtar.hu

A támogatott projekt kategóriája : TOP-7.1.1-16-H-123–04 – Kulturális és közösségi terek infrastruktúra fejlesztése

Támogatási kérelem EPTK projekt azonosítója : TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00514

Rendelkeznek aláírt támogatói okirattal? : Igen

A projekt költségvetése: 19 020 288,00 Ft

A projekt megvalósításához megítélt támogatás: 19 020 410,00 Ft

A projekt megvalósításához biztosított saját forrás: 0Ft

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020.10.01.

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése : 2023.03.09

Az aktív kulturális és közösségi részvételhez többek között elengedhetetlen a korszerű
infrastruktúra, azaz megújult többfunkciójú közösségi terek megléte, hiszen ezek a megújult
terek adják az alapot arra, hogy a helyi lakosok különböző rétegeinek és korcsoportjainak új
kulturális és szabadidős szolgáltatások kerülhessenek kialakításra.
A pályázatnak köszönhetően új szolgáltatói, közösségi terek kerültek kialakításra és a már a
meglévők korszerűsítésére került sor azért, hogy a könyvtár alkalmassá váljék kis és nagy
létszámú hagyományos és újszerű közösségi programok megvalósítására. A pályázat
eredményeként megtörtént a terek fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése. A
földszint és félemelet közé korlátlift került beépítése és az esélyegyenlőséget figyelembe
véve megvalósult a terekhez tartozó mosdó akadálymentesítése is. Mindezek mellett az
átalakított, modern mosdók nem csak sokkal jobban igazodnak a kor esztétikai elvárásaihoz,
de pl. már babapelenkázó is elérhető. A kölcsönző részlegen szint kiegyenlítés történt,
valamint csúszásmentes járólapok kerültek lehelyezésre.

Az kor kihívásai szerint átalakított közösségi terek lehetővé teszik az új, igényeknek
megfelelő beszélgető, olvasósarkok kialakítását. Ez által többek között megvalósulhatott egy
ifjúsági közösségi sarok, valamint, a legkisebbek számára egy „manókuckó”, ahol
megvárhatják míg a szülők könyvet válogatnak.