BRINGÁS BÉKÉS KERÉKPÁROS PROGRAM
A Fenntartható Térségért Alapítvány a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül
támogatást nyert a Bringás Békés című, TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-02092 azonosítószámú projekt
megvalósítására.
A projekt általános célja a város népességmegtartó erejének növelése, a helyi identitás, a kohézió,
valamint a helyzetelemzésben beazonosított veszélyek elkerülése érdekében, egy innovatív, újszerű
közösségi és szabadidős tevékenységsorozat elindítása a városban.
A projekt keretében 10 alkalommal komplex kerékpáros programok kerülnek megrendezésre az alábbi
elemekkel: közlekedési ismeretek felmérése és fejlesztése, kerékpáros gyakorlati oktatás,
kerékpározás-technikai fejlesztés, fizikai készségfejlesztés.
A programok a helyi társadalom minden rétegének és korosztályának lehetőséget adnak a szabadidő
hasznos eltöltésére, miközben egyszerre oktatnak, segíti az együttműködések kiépülését, a
hálózatosság és a kapcsolati város kiépítését, a szabadidő hasznos és építő jellegű tulajdonságainak
kiépülését.
IDŐPONT: 2022. AUGUSZTUS 13.
HELYSZÍN: BÉKÉS, DÁNFOKI ÜDÜLŐKÖZPONT
PROGRAM: 15:00 – 18:00 KERÉKPÁROS PROGRAM
IDŐPONT: 2022. AUGUSZTUS 20.
HELYSZÍN: BÉKÉS, ERZSÉBET LIGET
PROGRAM: 10:00 – 12 :00 KERÉKPÁROS PROGRAM
IDŐPONT: 2022. AUGUSZTUS 20.
HELYSZÍN: BÉKÉS VÁROS TERÜLETE, GYÜLEKEZŐ: ÁZSIA ÁRUHÁZ PARKOLÓJÁBAN,
RÁKÓCZI U. 2.
PROGRAM: 14:00 – 14:30 MADZAGFALVI VÁROSNÉZŐ BRINGATÚRA

Bringás Békés 2022 08 13 meghívó

Bringás Békés 2022 08 20 meghívó