BRINGÁS BÉKÉS KERÉKPÁROS PROGRAM

A Fenntartható Térségért Alapítvány a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül
támogatást nyert a Bringás Békés című, TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-02092 azonosítószámú projekt
megvalósítására.
A projekt általános célja a város népességmegtartó erejének növelése, a helyi identitás, a kohézió, valamint
a helyzetelemzésben beazonosított veszélyek elkerülése érdekében, egy innovatív, újszerű közösségi és
szabadidős tevékenységsorozat elindítása a városban.
A projekt keretében 10 alkalommal komplex kerékpáros programok kerülnek megrendezésre az alábbi

elemekkel: közlekedési ismeretek felmérése és fejlesztése, kerékpáros gyakorlati oktatás, kerékpározás-
technikai fejlesztés, fizikai készségfejlesztés.

A programok a helyi társadalom minden rétegének és korosztályának lehetőséget adnak a szabadidő
hasznos eltöltésére, miközben egyszerre oktatnak, segíti az együttműködések kiépülését, a hálózatosság
és a kapcsolati város kiépítését, a szabadidő hasznos és építő jellegű tulajdonságainak kiépülését.

IDŐPONT: 2022. SZEPTEMBER 23.
HELYSZÍN: BÉKÉS, JÓZSEF ATTILA U. 12.

(DR. HEPP FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA)

PROGRAM:
13:00 – 15:00 KERÉKPÁROS PROGRAM

Bringás Békés 2022 09 23 meghívó