MEGHÍVÓ
KLÍMASULI PROGRAM

A Fenntartható Térségért Alapítvány a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül
támogatást nyert a Klímasuli létrehozása című, TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-02093 azonosítószámú
projekt megvalósítására.
A projekt általános célja a helyi gazdaság erősítése egy új innovatív szolgáltatás létrehozása által, ami első
lépcsője a közösségi gazdaság megerősödésének.
Ennek érdekében kidolgozásra kerül egy olyan programcsomag, amely abban segít a résztvevőknek, hogy
napjaink kihívásaira klímabarát / környezetbarát megoldásokat tudjanak adni. A program önálló elemekből
áll, melyek egymással összeilleszthetőek, de nem egymásra épülnek, így az irányultságnak vagy igénynek
megfelelően szabadon variálhatóak.
Tervezett elemek pl.: tudatos vásárlás, háztartási hulladékkezelés, tudatos közlekedés, élőhelyvédelem a
kertben, helyi alapanyagok a konyhában, klímatudatos szabadidő, otthonunk energiája, csapadékvíz
hasznosítás otthon, stb.
A létrehozandó szolgáltatás, a Klímasuli közösségi alapú vállalkozásként tud a későbbiekben működni, így
lehetőséget ad arra, hogy hálózatba kapcsolja a közösségi szereplőket.
A projekt keretében a Klímasuli kipróbálása, tesztelése céljából 10 alkalommal programok kerülnek
megrendezésre Békésen, az itt gyűjtött tapasztalatok beépítésre kerülnek a végleges dokumentációba.

IDŐPONT: 2021. AUGUSZTUS 22.
HELYSZÍN: BÉKÉS, JANTYIK MÁTYÁS UTCA – RENDEZVÉNYTÉR
PROGRAM:
14:00 – 17:00 KLÍMASULI PROGRAM

Klímasuli