MEGHÍVÓ

Mint arról korábban örömmel értesítettünk, a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program keretén belül a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Irányító Hatósága, mint Támogató a Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése
és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódó pályázatán a
Békési Ipartestület, TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01356 azonosító számmal vissza nem
térítendő támogatásban részesült.
A támogatott pályázat címe:
Ipartörténeti kiadvány összeállítása és kiadása a Békési Ipartestület gondozásában
A projektindító rendezvény időpontja:

2021. október 20 szerda 16 óra
Helye: Békési Ipartestület 5630 Békés, Kossuth u. 17.
A pályázatban támogatott programok megvalósítására, tisztelettel

MEGHÍVJUK!

Célunk a békéi kisipar történetére fókuszálva forrásértékű dokumentumokkal, archív
képekkel, színvonalas helyi ipartörténeti kiadványban bemutatni Békés gazdasági fejlődését.
További célunk, a gyűjtő munkával, illetve egyéb rendezvényeken való részvétellel tovább
erősíteni a helyi közösséget, a vállalkozók és a lakosság közötti összetartást.
Ezért első lépésben az ipartestület tagjai, illetve a helyi lakosok és szakemberek bevonásával
átfogó kutató, – gyűjtőmunkát végzünk, ezért minden békési lakosra számítunk, akinek
birtokában vannak régi iparosok hagyatékai, dokumentumai, régi képei.
A nyitó rendezvén programja: munkaértekezlet formájában az érintettek tájékozódása,
majd személyre szabott feladatok vállalása a projekt során megvalósításra kerülő
munkafolyamatokról, határidőkről.
A program minden érdeklődő számára nyitott. Folyamatosan várjuk mindazok jelentkezését,
akik hozzá tudnak járulni egy hiánypótló, reprezentatív kiadvány sikeréhez.

Békés, 2021-10-10
Juhos János elnök

Meghívó kiadványos nyitórendezvényre