Az ülésen elhangzott, hogy 2020-ban közel 120 millió forint összegű uniós pályázati igényt támogatott a helyi testület, melyre csak békési székhellyel vagy telephellyel rendelkező intézmények, civil szervezetek pályázhattak az elmúlt hónapokban.

December 28-án tartotta soros konzorciumi ülését a Híd a Madzagosok Között Helyi Akciócsoport (HACS) a Békési Polgármesteri Hivatalban. Az ülésen egyebek mellett elhangzott a 2020-as év szakmai munkáról szóló beszámoló. Koszecz Sándor munkaszervezet vezető elmondta, hogy 2020-ban mindösszesen 17 támogatási igény érkezett be, melyből 17 érvényes, támogatásra alkalmas pályázat volt. Egyes műveleteken rendelkezésre álló keretösszegek kimerülése miatt 4 pályázat tartaléklistára került. Így a támogatható pályázatok összesített száma 13 darab.

A helyi akciócsoport még 2019-ben 1 darab ERFA és 5 darab ESZA típusú uniós felhívást hirdetett meg, melyre csak békési telephellyel és székhellyel rendelkező szervezetek pályázhattak. A 2019. év során kiírt ESZA pályázatokat a maradványösszegek felhasználás érdekében 2020-ban újra megnyitották. Így március 30., május 4. és augusztus 10. határidővel lehetett támogatási kérelmeket benyújtani. Az egyes kiírások csak a beadási határidőben változtak meg, más tartalmi változás nem történt a kiírásban. A teljes időszakban eddig összesen 46 pályázat bírálata történt meg.

A beszámolóból kitűnik, hogy 2020. évben elnyert támogatás összértéke az ERFA keretben 20.000.000 forint, az ESZA keretben 79.122.040 forint. Így mindösszesen 99.122.040 forint támogatás érkezhet hamarosan a helyi szervezetekhez. Fontos kiemelni, hogy a végleges jóváhagyást a Pénzügyminisztérium fogja megtenni és a támogatási szerződést megkötni. A HACS egyfajta hidat képez a leendő kedvezményezett és az irányító hatóság között.

Egyéb háttérinformáció:

A változásokat megjelentettük a bekesiclld.hu honlapon, a helyi médiában, és a facebook.com/bekesiclld oldalon. A változásról ugyanakkor direkt módon, hírlevél útján tájékoztattuk a bekesiclld.hu oldalon feliratkozott érdeklődőket, amely lehetőség bárki részéről korlátozás nélkül igénybevehető.

Helyi Bíráló Bizottság (HBB) ülések az alábbi időpontban voltak:

– 2020. május 29.
– 2020. augusztus 3.
– 2020. szeptember 21.
– 2020. november 10.

A HBB üléseken az alábbi, a kiírásokra beérkezett támogatási igények bírálata történt meg. Részleteket a HBB jegyzőkönyvek tartalmazzák.

ERFA keret

– TOP-7.1.1-16-H-123–04 Kulturális és közösségi terek infrastruktúra fejlesztése kiírásra beérkezett 2 db pályázat összesen 26 006 071 Ft támogatási igénnyel. Mindkét pályázat megfelelt, de a keretösszeg miatt csak egy pályázat részesülhetett támogatásban 20 000 000 Ft értékben.

ESZA keret

– TOP-7.1.1-16-H-123–01 – Békési közösségi együttműködések és cselekvő közösségek támogatása kiírásra beérkezett három db pályázat, melyből mindhárom támogatásra javasolt. A támogatási igény 14.973.320 Ft.

– TOP-7.1.1-16-H-123–02 – Békési hagyományokon és helyi értékeken alapuló fejlesztések támogatása című felhívásra beérkezett és támogatásra javasolt négy db pályázat 19.898.720 Ft értékben.

– TOP-7.1.1-16-H-123–03 – A társadalmi inklúzió elősegítése című felhívásra egy db pályázat érkezett be, amelyet a HBB támogatásra is javasolt, 5.000.000 Ft értékben.

– TOP-7.1.1-16-H-123–05 – Békési kulturális, szabadidős és közösségi célú rendezvények és programok támogatása kiírásra négy pályázat érkezett és a bírálat után támogatásra lett javasolva 19.990.000 Ft értékben.

– TOP-7.1.1-16-H-123–06 – Közösségi gazdasággal kapcsolatos fejlesztésekhez kapcsolódó programok támogatása kiírásra pedig három pályázat került támogatásra 19.260.000 Ft értékben.

Az utolsó körös pályázatok kivételével a pályázatok kiértesítése megtörtént, a pályázók a pályázati anyagot az EPTK felületére feltöltötték és így a projektek szerződéskötési fázisba kerültek, melyet a Magyar Államkincstár munkatársai végeznek. Ettől kezdve a Munkaszervezetnek nincs közvetlen rálátása arra, hogy az egyes folyamatok milyen státuszban vannak. Volt példa arra, hogy az egyik pályázó szervezet információt kért. Közbenjárásunkra a MÁK illetékesei tájékoztattak, illetve ígéretet tettek arra, hogy készítenek egy kimutatást a folyamatban levő pályázatok állapotáról. Ez még nem történt meg. Januárban újra kérjük az információkat.

advanced-floating-content-close-btn