Félidőnél tart a "BÉKÉSI POLGÁRI ESTÉK" BÉKÉSI KULTURÁLIS,
SZABADIDŐS ÉS KÖZÖSSÉGI CÉLÚ RENDEZVÉNYEK ÉS
PROGRAMOK előadássorozata (TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01442)

A Békési Polgári Esték programsorozat első öt rendezvénye sikeresen lezajlott
és a „Híd a madzagosok között” eszméjének maradéktalanul eleget tett.
Elmondhatjuk, hogy minden meghívottunk maradéktalanul eleget tett a pályázati
kiírásban megfogalmazottaknak, a vártnál is nagyobb érdeklődést vonzva. A
prózában, versben és zenében elhangzottak valóban építették és erősítették a
hidat a békési emberek között, megerősítve azt a felelős polgári szemléletet,
amellyel a mai vészterhes világunkban fent tudunk maradni magyarként és
istenfélő emberként egyaránt. Az előadások utáni falatozás, beszélgetés még
inkább elmélyítette a hallottakat. Sokan éppen a rendezvények teljesen
ökumenikus volta miatt jöttek el ismételten is, de sok volt az új arc is, olyanoké,
akik általában nem járnak rendezvényekre.
Dr. Esiobu Anayo Augustus (Ágoston atya) kezdte a sort, aki vetítéssel
egybekötött előadásával ragadta magával a hallgatóságot és válaszolt a
kérdések-re. Magas szintű előadása a háborúról, hitről, migrációról, a család
védő szerepéről emlékezetes maradt. Mint ahogy Dr. H. Kovács Eszter
vendégünk és Szegfű Katalin „kérdezőbiztos” is a maximumot hozta ki a
lehetőségből. A korát meghazudtolóan fiatalos doktornő személyes hitvallással
is illusztrálta azt a módozatot, amellyel a hit révén kikerülhetünk a nehéz
élethelyzeteinkből. A templomi orgonakoncert (Marcel Rode professzor) zenei
nagyszerűsége mellett – épp, mert a német Caritas tagja volt az előadóművész – a
háború kárszenvedői részére is nagy segítséget jelentett a közönség
adományainak hála. Az irodalmi kávéház és a Sursum corda díjátadó is nagyon
jól sikerült, derűt és örömkönnyet is csalt a szép számú jelenlévő szemébe, mint
ahogy a Bétazen programjába is beilleszkedő orgona és opera hangverseny is
teltházat vonzott, hála Teleki Miklósnak és Bernáth-Kersák Edinának. Jó volt a
lakiteleki tapasztalatcsere is, ahol megismerkedtünk a Nemzeti Művelődési
Intézet működésével, különös tekintettel a közönségszervezési tevékenységére.
Összességében a városban kifejezetten pozitív vélemény alakult ki a
rendezvényekkel kapcsolatban.
Ezért nagy a várakozás a folytatással kapcsolatban is, főként a tervezett
programjaink ismeretében. Vendégünk lesz szeptember 5-én Dr. Osztie Zoltán, a
KÉSZ volt elnöke, aki a demográfiai problémák magyar megoldásáról fog
beszélni és átadja a KÉSZ díjat. Szeptember 27-én Mészáros János Elek jön és
oktat minket prózában és zenében: hogyan maradjunk keresztény magyarok.

Október 6-án a Védett Társadalom Alapítvány tagjai látogatnak Békésre Földi
László vezetésével és beszélnek az Aradi Vértanúkról is. Október 26-án Meister
Éva színművésznő jön az Ima nemzetünkért című műsorával. November 6-án
Köllő Sándor atya, a Szeged-Csanádi egyházmegye cigánypasztorációért felelős
munkatársaként látogat el hozzánk egy színes beszélgetésre. November 23-án
Kudlik Júlia, a Magyar Televízió örökös tagja és Szvorák Katalin énekművész
hozza el közös műsorukat. December elején a Békéshez is kötődő Gschwindt
András következik, aki az első magyar műholdakról beszél majd, kiemelten a
Maszatról. A program zárásaként december 18-áb a Lumen Christi gospel kórus
lépik fel advent utolsó vasárnapján.
A projekt eddigi sikeres megvalósítását rendezvények szervezésében jártas
csapat biztosította: a Békési Fiatalokért Egyesület, Serfecz Dávid vezetésével. A
projekt keretében eddig megvalósult öt rendezvényen több mint 300 fő vett
részt. Összességében a projekt hozzájárult a helyi társadalmi megújításához, az
emberek közti kapcsolatok járvány utáni újrafelfedezéséhez, megerősítéséhez.
A projektről bővebb információkat a www.bekesmatrix.hu oldalon olvashatnak,
továbbá információk szerezhetők: Juhos Józsefnétől, a projekt menedzsertől
Telefon: 06309037054

2022.06.23.